Nasza grupa interwencyjna Łódź wyróżnia się:

 • profesjonalizmem w działaniu,
 • wykwalifikowaną kadrą pracowniczą,
 • ścisłym wypełnianiem założonych procedur,
 • dyskrecją i ochroną interesów naszych Klientów,

 

Posiadanie własnej grupy interwencyjnej daje nam możliwość zapewnienia wszystkim Klientom pełnego bezpieczeństwa – oprócz wyjazdów interwencyjnych, nasza grupa interwencyjna prowadzi okresową kontrolę poprawnego funkcjonowania systemów zabezpieczeń zamontowanych w chronionych obiektach, a także weryfikuje poprawne oznaczenia obiektów firmowymi emblematami.

Zapraszamy do kontaktu 513 414 172

Gdy system wykryje np. potencjalne włamanie, włącza się system nagrywania, a pracownik ochrony po przeanalizowaniu obrazu i weryfikacji, czy faktycznie doszło do włamania, wezwie grupę interwencyjną, powiadomi odpowiednie służby i powiadomi Klienta. Może być również wygenerowany komunikat ostrzegawczy poprzez megafony IP zainstalowane w obiekcie.

Jakie korzyści osiąga Klient decydując się na video analitykę?

Video analityka to system o wielu możliwościach. Oznacza:

 • lepszą weryfikację zagrożeń,
 • Możliwość wykrycia sabotażu kamery – próba zakrycia kamery lub zmiany jej pozycji wywołuje sygnał alarmowy,
 • wyeliminowanie fałszywych alarmów,
 • natychmiastową detekcję pożaru lub zalania (działa zdecydowanie szybciej niż tradycyjne czujniki),
 • bardziej efektywne zarządzanie interwencjami,
 • możliwość kontrolowania procesów,
 • możliwość weryfikacji osób mających dostęp doobiektu,
 • funkcję detekcji naruszenia strefy,
 • funkcję detekcji przekroczenia linii – alarm zostanie wywołany w momencie przekroczenia przez obiekt zdefiniowanej linii,
 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych – system może być wykorzystany do kontroli dostępu pojazdów i automatycznego sterowania szlabanami,
 • funkcję rozpoznawania twarzy.