Sprawy rozwodowe rzadko kiedy przebiegają w spokojnej i przyjaznej atmosferze – zwykle towarzyszą im silne emocje oraz wzajemne oskarżenia dotyczące m.in.:

  • zdrady, nielojalnego postępowania, poniżania, przemocy (strefa uczuć),
  • nieprzyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, braku pomocy w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci (sfera gospodarcza),
  • przemocy, porzucenia, odmowy współżycia (strefa fizyczna).

W powyższych wypadkach wiele z tych spraw nie kończy się polubownie – jeden z małżonków dąży do rozwodu z orzeczeniem o winie. Małżonek winny rozpadu małżeństwa ponosi koszty postępowania sądowego, musi płacić alimenty na uczące się dzieci oraz na małżonka, jeśli pogorszył mu się standard życiowy, a także zostaje poddany bardziej wnikliwemu badaniu przez sąd czy po rozwodzie będzie w sposób prawidłowy sprawował władzę rodzicielską nad dzieckiem. Winę należy jednak udowodnić. Pomoc w zebraniu dowodów oferuje detektyw rozwodowy Łódź.

W jaki sposób może przyspieszyć rozwody detektyw?

Profesjonalny prywatny detektyw rozwody Łódź najlepiej podpowie jak udowodnić winę przy rozwodzie, zdobędzie lub pomoże zdobyć dowody potwierdzające zaistniałe fakty, dobierze odpowiednią strategię dalszych kontaktów z partnerem aż do momentu złożenia pozwu rozwodowego. Zebrane we właściwy sposób dowody, w odpowiedniej formie mają wpływ także na czas trwania procesu.

Jakie dowody do sprawy rozwodowej zbiera detektyw?

Zebrana w sposób dyskretny i niezauważalny dokumentacja:

  • papierowa (rachunki, faktury, listy),
  • elektroniczna (smsy, mmsy, maile),
  • fotograficzna (zdjęcia),
  • audio – wizualna (nagrania, zeznania świadków),

stanowi często bardzo istotny element postępowania dowodowego podczas sprawy rozwodowej.

Zapraszamy do kontaktu 513 414 172