Sprawy rozwodowe rzadko kiedy przebiegają w spokojnej i przyjaznej atmosferze – zwykle towarzyszą im silne emocje oraz wzajemne oskarżenia dotyczące m.in.:

  • zdrady, nielojalnego postępowania, poniżania, przemocy (strefa uczuć),
  • nieprzyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, braku pomocy w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci (sfera gospodarcza),
  • przemocy, porzucenia, odmowy współżycia (strefa fizyczna).

W powyższych wypadkach wiele z tych spraw nie kończy się polubownie – jeden z małżonków dąży do rozwodu z orzeczeniem o winie. Małżonek winny rozpadu małżeństwa ponosi koszty postępowania sądowego, musi płacić alimenty na uczące się dzieci oraz na małżonka, jeśli pogorszył mu się standard życiowy, a także zostaje poddany bardziej wnikliwemu badaniu przez sąd czy po rozwodzie będzie w sposób prawidłowy sprawował władzę rodzicielską nad dzieckiem. Winę należy jednak udowodnić. Pomoc w zebraniu dowodów oferuje detektyw rozwodowy Łódź.

W jaki sposób może przyspieszyć rozwody detektyw?

Profesjonalny prywatny detektyw najlepiej podpowie jak udowodnić winę przy rozwodzie, zdobędzie lub pomoże zdobyć dowody potwierdzające zaistniałe fakty, dobierze odpowiednią strategię dalszych kontaktów z partnerem aż do momentu złożenia pozwu rozwodowego. Zebrane we właściwy sposób dowody, w odpowiedniej formie mają wpływ także na czas trwania procesu.

Jakie dowody do sprawy rozwodowej zbiera detektyw?

Zebrana w sposób dyskretny i niezauważalny dokumentacja:

  • papierowa (rachunki, faktury, listy),
  • elektroniczna (smsy, mmsy, maile),
  • fotograficzna (zdjęcia),
  • audio – wizualna (nagrania, zeznania świadków),

stanowi często bardzo istotny element postępowania dowodowego podczas sprawy rozwodowej.

Zapraszamy do kontaktu: