Wynajem i wykrywanie podsłuchów Łódź

Jeden wspólny majątek małżonków powstaje w momencie zawarcia małżeństwa i wg. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają w nim równy udział. Gdy dochodzi do rozwodu, podział majątku jest jedną z kwestii najważniejszych do rozwiązania.

Jeśli pomiędzy małżonkami panuje zgoda co do zaproponowanego podziału, można go dokonać umownie lub sądownie. Może się jednak zdarzyć, że jedna ze stron, z ważnych powodów, zażąda nierównych udziałów we wspólnym majątku. Gdy dochodzi do zdrady małżeńskiej i przeznaczania wspólnego majątku np. na wyjazdy z nowym partnerem, współmałżonek wpadł w sidła alkoholizmu bądź hazardu, konieczne jest przedstawienie dowodów, że winny małżonek wydatkował wspólne środki z pominięciem obowiązków względem rodziny. W niektórych wypadkach może to być trudne.

Podsłuchy detektyw Łódź

W zebraniu odpowiednich dowodów warto skorzystać z pomocy profesjonalistów – detektywów Kobra Security Group. Dzięki dostarczeniu sprawdzonych danych tj. wysokość kwot na kontach bankowych, informacji o prowadzonych interesach biznesowych, ustaleniu przynależności poszczególnych aktywów, detektywi pomagają:

  • udowodnić niesprawiedliwe rozporządzenie wspólnym majątkiem,
  • dowieść zdrady,
  • zapobiec wniesieniu nieuzasadnionych wniosków o nierówny podział majątku,
  • wysuwać argumenty przeciwko fałszywym oskarżeniom.

Sprawy rozwodowe, zwykle pełne negatywnych emocji, są trudne, niekiedy bardzo zawiłe. Nasi detektywi do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, każdego z naszych klientów traktują z  należnym mu szacunkiem i wrażliwością, jednocześnie zachowując dyskrecję.

Zapraszamy do kontaktu 513 414 172