Monitorowanie systemu alarmowego Łódź

Usługa monitoringu Łódź

Niezawodny system monitoringu pozwala zadbać o bezpieczeństwo – zwykle sam widok kamer do monitoringu odstrasza potencjalnego włamywacza, warto więc zapytać nas o ofertę i zapewnić sobie spokój.

Usługa monitoringu jest jedną z najbardziej poszukiwanych usług w zakresie bezpieczeństwa. Za pomocą kamer klienci chcą sprawdzać w jaki sposób opiekę  nad dzieckiem sprawuje niania, kontrolować pracowników, weryfikować, czy do obiektu (mieszkania, domu czy miejsca pracy) nikt się nie włamał lub czy domownicy bezpiecznie wrócili do domu. Większość z nich poszukuje kompromisu pomiędzy ceną i poziomem bezpieczeństwa, dlatego Kobra Security Group wyspecjalizowała się w monitorowaniu systemów telewizji przemysłowej i systemów alarmowych.

Posiadamy stację monitorowania sygnałów alarmowych – specjalistyczne nowoczesne centrum operacyjne, służące do odbierania komunikatów z chronionych obiektów, które umożliwia nam zdalną ochronę mienia prywatnego, firmowego oraz imprez masowych. Posiadamy także własne grupy interwencyjne – w razie alarmu patrol dojeżdża do obiektu. Naszą ofertę monitoringu poszerzyliśmy o:

  • WIDEO WERYFIKACJĘ – (działania operacyjne) – usługa polega na sprawdzeniu wizyjnym obiektu po informacji alarmowej, która została zarejestrowana w Centrum Monitorowania Alarmów (CMA).Alarmy mogą być generowane przez: czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, analitykę obrazu z kamer CCTV, przycisk napadowy, GPS oraz inne czujniki podpięte do transmiterów lub central alarmowych kompatybilnych z CMA
  • WIDEO OBCHODY – (działania prewencyjne) – usługa polega na okresowej weryfikacji obrazu z kamer i podjęciu odpowiednich działań ustalonych z klientem przez operatora CMA. Zaletą tej usługi jest możliwość weryfikacji chronionego obiektu z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji. Osoby obce nie są w stanie stwierdzić, kiedy usługa jest wykonywana. Dodatkowo obraz rejestrowany podczas weryfikacji jest archiwizowany, a Klient może otrzymać raport z wykonywanej usługi.
  • WIDEO RECEPCJĘ – (działania operacyjne) – usługa polega na weryfikacji osoby wywołującej połączenie telefoniczne, intercomowe do CMAoraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny.
  • MOBILNĄ WIEŻĘ MONITORUJĄCĄ MWM(działania operacyjne)  usługa polega na sprawdzeniu wizyjnym obiektu po informacji alarmowej, która została zarejestrowana w Centrum Monitorowania Alarmów (CMA)  za pomocą MWM, która jest pozostawiona na chronionym terenie.  MWM jest konstrukcją, którą można ustawić w dowolnym miejscu bez potrzeby zasilania poprzez zastosowanie paneli słonecznych oraz akumulatorów zapasowych będących w MWM. Jest to rozwiązanie pozwalające na minimalizację czynnika ludzkiego, eliminację konieczności inwestowania w zakup drogiego sprzętu monitorującego, mobilność pozwalającą na wykorzystanie monitoringu w nietypowych zastosowaniach, oszczędność czasu przy planowaniu i realizacji inwestycji,  brak plątaniny dodatkowych kabli zapewniających Internet, itp.
  • montaż systemów zabezpieczeń (systemy alarmowe, systemy kamer przemysłowych, systemy domofonów, itp.) – wykwalifikowani pracownicy umiejętne łączą ze sobą poszczególne elementy i prawidłowo konfigurują system, by np. telewizja przemysłowa działała bez zakłóceń i pozwalała efektywnie monitorować obiekt,
  • konserwację nowych systemów alarmowych, jak i systemów już istniejących na obiekcie,

Powyższe rozwiązania sprawdzają się przy zabezpieczeniu: salonów samochodowych, parkingów, firm, placów budów czy farm fotowoltaicznych i wiatrowych.