W zakres naszych usług wchodzi również transport wartości pieniężnych, jubilerskich, dokumentów i nie tylko. Transport wykonywany jest przez wyspecjalizowane, profesjonalne, odpowiednio wyposażone i uzbrojone zespoły kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Konwojenci wyposażeni są w specjalistyczne walizki do przenoszenia wartości pieniężnych z miejsca ich odbioru do samochodu. W przypadku próby odebrania – automatycznie włącza się alarm, system znakowania oraz „znaczenia” przenoszonych walorów.