Podczas rozwodu, czasu, gdy dochodzi do rozstania do niedawna bliskich sobie osób, najważniejsze powinno być dobro dzieci – zapewnienie im warunków do dalszego prawidłowego rozwoju oraz zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych. Sąd według swojej najlepszej wiedzy:

  • powierza opiekę nad małoletnim dzieckiem jednej osobie lub obojgu rodzicom,
  • częściowo lub całkowicie ogranicza prawo do opieki jednemu z rodziców lub obojgu rodzicom.

Decyzja sądu nie zawsze przynosi zadowolenie i opieka nad dzieckiem staje się źródłem kolejnego konfliktu. Detektywi z naszego biura:

  • prowadzą mediacje, które maja na celu wypracowania kompromisu – pisemnego porozumienia, określającego z kim dziecko powinno zamieszkać i jak będzie wyglądał kontakt z drugim rodzicem po rozstaniu,
  • w przypadku podejrzenia, że rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, gromadzą materiały dowodzące czy dziecko ma zapewnione odpowiednie warunki mieszkalne, czy znajduje zainteresowanie u rodzica, który sprawuje nad nim opieką oraz czy nie jest ofiarą przemocy domowej.

Opieka nad dzieckiem detektyw Łódź

Z usług naszego biura korzystają także rodzice małych i dużych dzieci. Ci, którzy powierzają opiekę nad dziećmi nianiom, dzięki naszym usługom detektywistycznym, zyskują pewność, czy ich pociechy są bezpiecznie, dowiadują się, w jaki sposób opiekunka zajmuje się dzieckiem, czy podczas spacerów i zabaw na dworze niania poświęca mu odpowiednio dużo czasu i uwagi. Ci, którzy mieszkają pod wspólnym dachem z nastolatkami, dzięki skorzystaniu z pomocy dedykowanych oprogramowań na telefon i komputer, zyskują wiedzę co jego dziecko robi w internecie.

Zapraszamy do kontaktu 513 414 172