W Polsce posiadanie zadłużenia nie jest karane – z ochrony majątku przed windykacją korzystają m.in. małżonkowie przygotowujący się do rozwodu z orzeczeniem o winie, dłużnicy alimentacyjni, biznesowi, komorniczy. Działania prowadzące do uszczuplenia majątku (zatajanie majątku, przepisywanie posiadanych ruchomości i nieruchomości na osoby postronne, składanie fałszywych zeznań) noszą znamiona przestępstwa.

Majątek dłużnika jest ustalany przez wierzyciela na drodze sądowej. Niestety czasami mamy do czynienia z  dłużnik ukrywający majątek. Z pomocą może przyjść komornik lub profesjonalna agencja detektywistyczna.

Zlecenia ustalenia majątku Łódź nasi detektywi otrzymują nie tylko od jednego z rozwodzących się małżonków czy wierzycieli – coraz częściej z tego rozwiązania korzystają klienci korporacyjni, którzy chcą uzyskać wiedzę o wiarygodności kontrahenta i zabezpieczyć się w wypadku jego ewentualnej niewypłacalności.

W jaki sposób detektyw prowadzi ustalanie i poszukiwanie majątku Łódź?

Detektywi Kobra Security Group pracują w sposób profesjonalny i zgodnie z literą prawa. Na podstawie:

  • wywiad środowiskowy,
  • ustalenia bieżącego źródła finansowania,
  • wykazu ruchomości i nieruchomości dłużnika na terenie kraju,
  • dokumentacji zbycia i ukrycia jakiegokolwiek majątku,

prowadzą działania mające na celu zbudowanie kompletnego wykazu majątkowego dłużnika. Zebrane dowody pomogą wierzycielowi nie tylko znacznie przyspieszyć sprawy procesowe, ułatwić działania jednostkom rządowym i sądom, ale także zwiększyć szanse na odzyskanie większości należności.

Zapraszamy do kontaktu 513 414 172