Dość poważną wadą instalowanych przed laty systemów monitorujących była duża ilość fałszywych alarmów. Każdy alarm wiązał się z przyjazdem grupy interwencyjnej, co generowało koszty i w konsekwencji odstraszało kolejnych Klientów do tego rodzaju zabezpieczenia. Rozwój techniki sprawił, że system video analityki ogranicza ilość fałszywych alarmów, a tym samym sprawia ochrona obiektów stała się bardziej efektywna i tańsza.

Kobra Security Group korzysta z nowoczesnej stacji video monitoringu, obsługiwaną przez wykwalifikowanych pracowników. Usługa polega na sprawdzeniu wizyjnym obiektu po informacji alarmowej, która została zarejestrowana w Centrum Monitorowania Alarmów (CMA). Alarmy mogą być generowane przez: czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, analitykę obrazu z kamer CCTV, przycisk napadowy, GPS oraz inne czujniki podpięte do transmiterów lub central alarmowych kompatybilnych z CMA. Video analiza pozwala również na identyfikację podejrzanych zachowań takich jak : zbyt długie przebywanie w określonych strefach, niewłaściwy kierunek przemieszczania, podwyższona temperatura ciała, brak kasków ochronnych (istotne na terenie budowy). System ostrzega również o sytuacjach , które mogą być zagrożeniem życia np. przewrócenie się osoby ( stosowane w miejscach, gdzie pracownicy pracują pojedynczo, w centrach handlowych).

Gdy system wykryje np. potencjalne włamanie, włącza się system nagrywania, a pracownik ochrony po przeanalizowaniu obrazu i weryfikacji, czy faktycznie doszło do włamania, wezwie grupę interwencyjną, powiadomi odpowiednie służby i powiadomi Klienta. Może być również wygenerowany komunikat ostrzegawczy poprzez megafony IP zainstalowane w obiekcie.

Jakie korzyści osiąga Klient decydując się na video analitykę?

Video analityka to system o wielu możliwościach. Oznacza:

 • lepszą weryfikację zagrożeń,
 • Możliwość wykrycia sabotażu kamery – próba zakrycia kamery lub zmiany jej pozycji wywołuje sygnał alarmowy,
 • wyeliminowanie fałszywych alarmów,
 • natychmiastową detekcję pożaru lub zalania (działa zdecydowanie szybciej niż tradycyjne czujniki),
 • bardziej efektywne zarządzanie interwencjami,
 • możliwość kontrolowania procesów,
 • możliwość weryfikacji osób mających dostęp doobiektu,
 • funkcję detekcji naruszenia strefy,
 • funkcję detekcji przekroczenia linii – alarm zostanie wywołany w momencie przekroczenia przez obiekt zdefiniowanej linii,
 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych – system może być wykorzystany do kontroli dostępu pojazdów i automatycznego sterowania szlabanami,
 • funkcję rozpoznawania twarzy.